برای خرید عمده ( فروشگاه ها )

جهت خرید عمده فروشی از قیمت لیست مبلغ 10% کسر میشود به طوری که محصولات درخواستی خود را انتخاب 

نموده در پایان تسویه سبد خرید در محل کد تخفیف کد :   omde  را وارد نمایید که به صورت خودکار مبلغ 10% از 

کل فاکتور خریدتون تخفیف داده خواهد شد . حداقل خرید به صورت عمده مبلغ 520000هزار تومان میباشد .

کد تخفیف :    omde